Coaching

TEAMCOACHING


Annemarijn Spaans observeert en diagnosticeert met name de onderstromen in teams en weet deze zichtbaar te maken. Teamrollen, onderlinge relaties en circulaire patronen worden geduid en tevens wordt er wordt een gemeenschappelijke taal gecreëerd. Er vindt feedback en informatie-uitwisseling plaats over zaken die normaliter onder tafel blijven. Ze werkt met teams aan het realiseren van betrokkenheid, productievere samenwerking en een gezamenlijke visie. Zo wordt er een leerproces opgestart die de mogelijkheid biedt tot collectief leren in een veilige context.

INDIVIDUELE COACHING LEIDINGGEVENDEN


In de rol van coach werkt zij aan thema’s en knelpunten waar leidinggevenden tegenaan lopen. De organisatorische context, de samenwerkingsrelaties en ook persoonlijke knelpunten worden geïdentificeerd en onderzocht. Vervolgens wordt er met de coachee een plan op maat uitgevoerd.

Annemarijn Spaans is coach bij het Challenge & Support program, coaching voor medisch specialisten (i.o.).
 

KENNIS EN KUNDEAnnemarijn Spaans studeerde klinische psychologie in Amsterdam en volgde hierna de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut/klinisch psycholoog/systeemtherapeut te Utrecht. Zij werkte vervolgens een aantal jaar als integraal leidinggevende in een kliniek voor psychiatrische gezinsbehandeling. In 2004 werd zij zelfstandig en startte in het centrum van Amsterdam een praktijk voor psychotherapie met daarnaast een trainingsbureau.

Vanaf 2008 is zij partner bij de Nieuwe Verdieping waarbij leiderschapsontwikkeling in de medische sector voorop staat. Zij heeft haar aandeel geleverd in een aantal grote leiderschapsprogramma’s bij een aantal Academische ziekenhuizen zoals het Erasmus MC en UMCU en is coach bij het Challenge en Support program van het LUMC en Sophia kinderziekenhuis, waarbij artsen worden ondersteund in het ontwikkelen van hun leiderschap. Daarnaast verzorgt zij met haar collega’s teambegeleidingen, intervisie en coaching bij afdelingen van verschillende ziekenhuizen.
Haar registraties tot klinisch psycholoog/psychotherapeut/systeemtherapeut brengen haar veel voordeel in het vak van leiderschapsadviseur. Daarnaast is zij is gecertificeerd Belbin teamroltrainer en opgeleid in ‘reflecteren in actie’ gebaseerd op het werk van de Amerikaanse organisatiepsycholoog Chris Argyris. In 2017 heeft zij aan de VU de 1-jarige opleiding executieve teamcoaching gevolgd.

Zij is bekend met vele denkmodellen en heeft een concrete, resultaatgerichte en enthousiasmerende werkwijze.

Kosten voor coachingsgesprekken bedragen 150,- euro per uur, waarbij er geen BTW wordt berekend, aangezien Mevrouw. A.Spaans vrijgesteld is van BTW.