Coaching

TEAMCOACHING


Annemarijn Spaans observeert en diagnosticeert met name de onderstromen die in teams spelen en weet deze zichtbaar te maken. Ze kijkt naar teamrollen, onderlinge relaties en circulaire patronen en richt zich erop een nieuwe gemeenschappelijke taal te creëren. Er vindt feedback en informatie-uitwisseling plaats over zaken die normaliter onder tafel blijven. Ze werkt met teams aan het realiseren van veiligheid, betrokkenheid, productievere samenwerking en een gezamenlijke visie. Zo wordt er een leerproces opgestart die de mogelijkheid biedt tot collectief leren in een veilige context.

INDIVIDUELE COACHING


In de rol van coach onderzoekt en identificeert zij samen met de coachee thema’s en knelpunten, zowel op individueel, alsook op het gebied van samenwerkingsrelaties en de organisatorische context. Vervolgens wordt er met de coachee een plan op maat vastgesteld en uitgevoerd waarbij patronen doorbroken worden en de coachee op constructievere en vervullende wijze vorm kan geven aan zijn of haar leven. De kosten voor een coachingsgesprek van 60 minuten bedragen 150 euro.

Annemarijn Spaans is coach bij het Challenge & Support programma, coaching voor medisch specialisten (i.o.) zie https://challenge&support.nu .
 

KENNIS EN KUNDEAnnemarijn Spaans studeerde klinische psychologie in Amsterdam en volgde hierna de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut/klinisch psycholoog/systeemtherapeut te Utrecht. Zij werkte vervolgens een aantal jaar als integraal leidinggevende in een kliniek voor psychiatrische gezinsbehandeling. In 2004 werd zij zelfstandig en startte in het centrum van Amsterdam een praktijk voor psychotherapie met daarnaast een trainingsbureau.

Vanaf 2008 is zij partner bij de Nieuwe Verdieping waarbij leiderschapsontwikkeling in de medische sector voorop staat. Zij heeft haar aandeel geleverd in een aantal grote leiderschapsprogramma’s bij een aantal Academische ziekenhuizen zoals het Erasmus MC en UMCU en is coach bij het Challenge en Support program van het LUMC en Sophia kinderziekenhuis, waarbij artsen worden ondersteund in het ontwikkelen van hun leiderschap. Daarnaast verzorgt zij met haar collega’s teambegeleidingen, intervisie en coaching bij afdelingen van verschillende ziekenhuizen.
Haar registraties tot klinisch psycholoog/psychotherapeut/systeemtherapeut brengen haar veel voordeel in het vak van leiderschapsadviseur. Daarnaast is zij is gecertificeerd Belbin teamroltrainer en opgeleid in ‘reflecteren in actie’ gebaseerd op het werk van de Amerikaanse organisatiepsycholoog Chris Argyris. In 2017 heeft zij aan de VU de 1-jarige opleiding executieve teamcoaching gevolgd.

Zij is bekend met vele denkmodellen en heeft een concrete, resultaatgerichte en enthousiasmerende werkwijze.

Kosten voor coachingsgesprekken bedragen 150,- euro per uur, waarbij er geen BTW wordt berekend, aangezien Mevrouw. A.Spaans vrijgesteld is van BTW.