Psychotherapie

PSYCHOTHERAPIE


Psychotherapie is een behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten bij volwassenen.

Annemarijn Spaans helpt u via psychotherapeutische gesprekken te kijken naar onderliggende gevoelens, gedachten- en gedragspatronen. Daarnaast helpt zij u om pijnlijke gevoelens te verwerken en/of moeilijke situaties anders aan te pakken, zowel op individueel niveau alsook in de relationele context.

Zij gebruikt hierbij technieken uit de schematherapie, systeemtherapie, ACT, EMDR en Brainspotting.
Naast individuele therapie geeft zij ook relatietherapie. Deze relatietherapie is gebaseerd op zowel schematherapeutische, alsook emotionfocused technieken (EFT). De relatietherapiegesprekken kosten 150 euro per 60 minuten en worden niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Het doel van de therapie is uw psychische klachten en problemen op te heffen en patronen te doorbreken, of dermate te verminderen dat u er minder last van heeft en u weer krachtiger en voluit in het leven kan staan.

In het kader van diagnostiek vinden er eerst een aantal intakegesprekken plaats (deze duren 60 minuten per sessie), waarna er in gezamenlijkheid een behandelplan zal worden opgesteld en tot behandeling zal worden overgegaan. Indien uw hulpvraag niet passend blijkt te zijn voor de praktijk, zal er getracht worden u verder te verwijzen, of terug te verwijzen naar uw zorgverzekeraar.

Annemarijn Spaans is zowel overheidsgeregistreerd psychotherapeut alsook Klinisch psycholoog. Wat houden deze registraties in?

DE PSYCHOTHERAPEUT


De psychotherapeut is opgeleid om intensieve psychologische hulp te verlenen, met toepassing van psychotherapeutische behandelmethoden. De psychotherapeut tracht in samenwerking met de cliƫnt psychische klachten en problemen op te heffen of zoveel te verminderen dat men er minder last van heeft. Het beroep van psychotherapeut valt onder de wet BIG en erkende psychotherapeuten zijn geregistreerd in het BIG-register van Psychotherapeuten. Psychotherapeuten hebben een postdoctorale beroepsopleiding van ongeveer vier jaar gevolgd.

DE KLINISCH PSYCHOLOOG


De Klinisch psycholoog is altijd ook gezondheidszorgpsycholoog en heeft zich daarna verder gespecialiseerd. Deze psycholoog heeft na de universiteit een zesjarige postdoctorale opleiding gevolgd die hem/haar heeft toegerust om complexe problemen te behandelen. U kunt bij de klinisch psycholoog terecht voor een psychotherapeutische behandeling. Daarnaast is de Klinisch psycholoog gespecialiseerd in het verrichten van psychodiagnostisch onderzoek, vaak met behulp van tests. Erkende Klinisch psychologen zijn geregistreerd in het BIG-register van Klinisch Psychologen.