Aanmelding

AANMELDING


U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig om de behandeling vergoed te krijgen, hierop moet een (voorlopige) diagnose vermeld staan en de agb-code van uw huisarts en of het een 1-lijns (basisGGZ) of een 2e lijnsverwijzing (specialistische GGZ) betreft. Daarnaast graag voor de eerste afspraak een kopie van uw paspoort mee en ook uw verzekeringspasje. Er vinden vervolgens een aantal intakegesprekken plaats. Deze gesprekken duren drie kwartier. Sommige klachten worden niet vergoed, zoals relatieproblematiek.

U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar info@kerkstraat299.nl met uw contactgegevens. U krijgt dan spoedig bericht via de mail.

Momenteel is er geen plek in de praktijk. U kunt zich niet aanmelden. De wachttijd bedraagt 5 maanden. U kunt zich wenden tot uw zorgverzekeraar om u te helpen met het vinden van een therapeut.

In geval van nood dient u contact op te nemen met uw huisarts.

Corona In verband met de maatregelen rondom corona verzoek ik u pas vlak voor uw afspraak zich te melden bij de praktijk. Als de wachtkamer vol is, kunt u buiten wachten. Verder kunt u de praktijk niet betreden als u verkoudheidsklachten en/of koorts hebt. Moet u om deze reden uw afspraak afzeggen, verzoek ik u dit zo spoedig mogelijk te doen. U kunt dan, indien gewenst, een beeldbelafspraak maken.

VERGOEDING


Psychotherapie is als onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het basispakket van uw verzekering. Annemarijn Spaans heeft met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract:

Menzis; Achmea/Zilveren Kruis; CZ; VRZ; VGZ; Multizorg en alle aanbieders die onder deze zorgverzekeraars vallen.

De psychotherapie wordt volledig vergoed (met uitzondering van het jaarlijkse verplicht eigen risico van 385 euro). Bij uw verzekeraar wordt bij afsluiting van de behandeling een nota ingediend in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het verplichte eigen risico in de basisverzekering wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar (in 2020: 385 euro eigen bijdrage).