Aanmelding

AANMELDING


MOMENTEEL IS ER GEEN PLEK IN DE PRAKTIJK.

U heeft een verwijsbrief van de huisarts nodig om de behandeling vergoed te krijgen, hierop moet een diagnose vermeld staan en de agb-code van uw huisarts en of het een 1-lijns of een 2e lijnsverwijzing betreft. Sommige klachten worden niet vergoed, zoals relatieproblematiek.

In geval van nood dient u contact op te nemen met uw huisarts.

VERGOEDING


Psychotherapie is als onderdeel van de geestelijke gezondheidszorg opgenomen in het basispakket van uw verzekering. Annemarijn Spaans heeft met de meeste verzekeringsmaatschappijen een contract:

Menzis; Achmea/Zilveren Kruis; CZ; VRZ; VGZ; Multizorg en alle aanbieders die onder deze zorgverzekeraars vallen.

De psychotherapie wordt volledig vergoed (met uitzondering van het jaarlijkse verplicht eigen risico van 385 euro). Bij uw verzekeraar wordt bij afsluiting van de behandeling een nota ingediend in de vorm van een DBC (Diagnose Behandel Combinatie). Het verplichte eigen risico in de basisverzekering wordt apart hiervan geïnd door de zorgverzekeraar (in 2019: 385 euro eigen bijdrage).