Praktijkregeling

PRAKTIJKREGELING


Effectmeting
Als behandelaar ben ik verplicht bij aanvang, tussentijds en bij beëindiging van de behandeling klachtenlijsten af te nemen (ROM; routine outcome measurement). Deze lijsten worden ingezet om de behandeling te meten. Uw gegevens zullen hierbij geanonimiseerd worden.

Praktijkreglement
Het praktijkreglement volgt het reglement van de LVVP (Nederlandse Vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten). Voor informatie over wet en regelgeving (waaronder beroepscode, Wet Op Geneeskundige Behandelovereenkomst (WBGO), Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en de Klachtenregeling, verwijs ik u naar de website van de LVVP.

Kwaliteitsstatuut
De praktijk is in het bezit van een kwaliteitsstatuut. Deze kunt u op de praktijk inzien indien u dat wil.

Regeling bij vakantie en calamiteiten
Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en bij calamiteiten gebruik maken van mijn achterwacht. Contactgegevens vervangend behandelaar: Drs E. Zuijderland Kerkstraat 299-1, www.evazuijderlandpsychotherapie.nl

Betalingsvoorwaarden*
Annemarijn Spaans hanteert de betalingsvoorwaarden voor psychotherapeuten en klinisch psychologen (LVVP). Deze betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle behandelingsovereenkomsten tussen de behandelaar en de patiënt.

Tarief Overig (zorg)product
Het maximum OZP-tarief voor de prestatie ‘ozp niet-basispakketzorg consult, vastgesteld door de NZa, is voor 2024: € 132,24 per sessie. Het tarief in mijn praktijk is 100% van dit maximum tarief.

Tarief zelfbetalers
Het tarief in mijn praktijk voor zelfbetalers is 100 % van de bijgevoegde door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde ggz. Dit maximumtarief bedraagt € 132,34,- per sessie van drie kwartier.

No Show
Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de behandeling geannuleerd worden. Bij niet annuleren en bij annuleringen binnen 24 uur voor de afspraak is de behandelaar gerechtigd de gereserveerde tijd in rekening te brengen bij de client. Dit bedrag bedraagt 85,- euro. U kunt dit bedrag niet terugkrijgen van uw zorgverzekeraar.